V Pohybovém studiu Blanka se školí noví fitness instruktoři.

V Pohybovém studiu Blanka se školí noví fitness instruktoři. Kurz instruktora fitness Učíme nové instruktory jak pracovat s klienty. Tak aby byli naplněny cíle a požadavky klientů. Aby se instruktoři od nás vyškolení stali odborníky v svém oboru. Uměli klientům poradit v oblast pohybu a to zejména ze zdravotního pohledu na pohyb. Důraz klademe na zdravotní hledisko pohybu, neboť […]