TERAPIE Access Bars

Pár slov o metodě

Zakladatelem metody Access Bars je Gary Douglas. Již od roku 1995 tato metoda pomáhá lidem ve více než 170 zemích světa. V Česku a na Slovensku je však ještě relativně nová.

Access Bars je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme a které v nás zůstávají uloženy.

Při terapii se jemným dotekem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Následně na to informace s negativním nábojem mizí jako když zmáčknete „delete“ na počítači. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor.

Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváte jinými. Celý váš život se může změnit.

Po terapii Access Bars, se budete cítit jako po příjemné masáži. Co vám může tento požitek snížit, je vaše očekávání a analyzování. Necháte-li energii proudit bez nároků a nutnosti mít vše pod kontrolou, bude pro vás terapie mít ten nejlepší účinek.

Pamatujte, že svou myslí a analytickým kontrolováním a vyhodnocováním, vytvářením domněnek a závěrů dokážeme tělo přivést ke kolapsu. Terapie účinkuje nejlépe když toto vše dokážete, alespoň při ní samotné vypnout.

Jak terapie probíhá

Položíte se na podložku pod deku, aby vám bylo teplo. Zavřete oči, a dál už jen přijímáte terapii. Jediným vaším úkolem je nedělat a nemyslet. Dostanete se do Theta vibrací, stav mezi bděním a spánkem, kdy má tělo nejvyšší schopnost samoléčení. Terapie trvá přibližně 50 minut.

Co jsou Theta Vibrace

Mozkové vlny 4-8 Hz

Je to stav stavu hluboké relaxace a uvolnění. Podobný meditaci nebo snění.
V těchto vlnových délkách dochází v mozku k zlepšení především dlouhodobé paměti .
Setkáte se s nevědomím, prohloubíte intuici, kreativitu a vhled do komplikovaných problémů.
Objeví se schopnost nacházet neobvyklá řešení problémů.