Zdraví- téma k zamyšlení

Byla jsem na přednášce její téma byl sportovní trénink. Myslíte si sportovní trénink, to není nic pro nás, to je pro vrcholové sportovce nás se to netýká. No, není tomu docela tak. Součástí sportovního tréninku je adaptace a adaptační podněty, jejichž zásluhou vznikají v těle změny, které jsou součástí trénovanosti a díky tomu sportovec dosahuje vytčených cílů. Každý návštěvník fitness centra má svůj konkrétní cíl. Cílem může být zhubnout, nebo nabrat svalovou hmotu, ale také prostě, být v kondici a cítit se dobře. Jak je možné že když cvičíte cítíte se dobře? Odpověď na tuto otázku jsem dostala na výše zmíněné přednášce, kde se mluvilo o adaptačních změnách a přínosu těchto změn pro lidský organismus. Díky tréninkovému zatížení vznikají v organismu prokazatelně, hovoří o tom odborné publikace po celém světě, změny. Změny se týkají celého organismu všech systémů svalového, energetického, kosterního, centrálního nervového, kardiovaskulárního, ventilačního, hormonálního, lymfatického, ale také naší mysli.

Popíši adaptační změny v  jednotlivých systémech jen velmi stručně:

Svalový systém: vlivem adaptačních změn dochází k svalové hypertorfii, které je podmíněna aktivitou mužského hormonu testosteronu, tudíž ženy jsou oproti mužům v nevýhodě. V každém případě však zvyšují svou sílu a jejich svalová hmota se alespoň částečně aktivuje, což zhodnotí tělo zrychlením  metabolismu a tím efektivnějším spalování tuků. Svalová hmota je i na ženách půvabnější než roztřesený tuk a nebo obalené kosti kůží, ale zde musím konstatovat, že každý člověk a zejména ženy, mají zřejmě jiný názor než já, neboť evidentně preferují třesoucí se křivky, soudím tak dle množství takto vyhlížejících žen. V každém případě je nutné svalový apatát trénovat, neboť jen díky svalům nakonec dochází k provedení pohybu.

Energetický systém své změny zaznamenává, zejména ve zvýšeném množstí mitochondrií, ve kterých probíhá přeměna energie jsou to takové mikro elektrárny v lidském těle, tato energie pak je použita při svalové činnosti. Další změnou jsou energetické zásoby v samotných svalech, vzniká tam navýšení adekvátně ke spotřebě. To znamená, že sval se po každém tréninku připravuje na větší zátížení na dalším tréninku, proto je potřeba v každém tréninku zvyšovat tréninkové dávky, nebo měnit tréninkové metody. Další změna nastává v množstí enzymů, což je opět vázáno na způsob tréninku, významnější efekt zaznamenáme použijeme-li metodu tréninku aerobní vytrvalosti. Díky většímu množství těchto enzymů pak tělo lépe spaluje tuky a chová se ekonomičtěji k cukrům.

Kosterní systém se adaptuje na zátěž zesílením a zpevněním, díky tomu je pak odolnější proti zranění a pokud ke zranění přece jen dojde, lépe se regeneruje. Tyto změny jsou také pozitivní v období stárnutí organismu jako prevence proti osteoporóze a křehnutí kostí, kdy pak u seniorů často dochází ke zlomeninám při pádu.

Centrální nervový systém se díky tréninku také učí efektivněji přijímat,vyhodnocovat i vydávat příkazy pro svalovou činnost, je determinován geneticky, systematickou prací je však možno jeho činnost částečně ovlivnit.

Kardiovaskulární systém se díky tréninku adaptuje zvětšením levé části srdečního svalu, zvětšeným množstvím kapilarizace svalů tím lepším prokrvením svalu. Srdce má větší sílu vyslat do těla větší množství krve, tím živin a kyslíku a také zpět z těla odvézt metabolity- to znamená odpadní látky. Adaptací se zefektivňuje také jeho pozátěžové zklidnění, snižuje se klidová tepová frekvence. Srdce je sval je proto nutné je trénovat, aby docházelo k prevenci nejčastějšího onemocnění naší civilizace.

Ventilační systém se adaptuje na tréninkové zatížení efektivnější činností plic, také díky posílení dýchacích svalů. Díky povrchovému dýchání jsou plíce náchylné na častá onemocnění, kterým se dá efektivním tréninkem předejít.

Lymfatický systém má jak je známo ozdravnou funkci v těle. Nejvíc škody na tomto systému udělá sedavý způsob života, utlačováním lymfatických žláz jsou lymfatické cévy,  které sbírají odpadní látky a odvádějí je do krevního řečiště, nedostatečně průchodné. Veškeré svinstvo se v těle shromažďuje , nemůžeme se pak divit, že mnohem víc lidí vidíme u lékaře než v tělocvičně, lékaři mají pořád plné ruce práce.

Hormonální systém, který reguluje všechny pochody v těle také optimálním zatěžováním efektivně pracuje. Významný vliv je zejména na produkci inzulinu,který reguluje krevní cukr. Pohyb velmi pomáhá v léčbě cukrovky typu B, ale významně působí i při onemocnění cukrovkou typu A, kdy je pacient závislý na dávkách inzulinu. Díky pravidelnému zatěžování mohou diabetici výrazně snížit dávky inzulinu a zabránit tak zvyšování tzv. dlouhého cukru, který způsobuje pozdější zdravotní komplikace například onemocnění ledvin, očí, žil, atd.

Duševní pohoda ovlivňuje celkový stav těla. Prokazatelně mají tělesná cvičení pozitivní vliv na duševní pohodu. Člověk, který cvičí je odolnější proti životnímu stresu, zvládá lépe složité životní situace. Lékaři již dnes ví, že existují psychosomatické potíže, jejichž léčba není možná psychofarmaky, neboť tato naopak potíže ještě zhoršují. Je to opět pohyb, který může takto postiženého člověka opět postavit na nohy.

Pokud jste se dostali až na konec, už jste možná sami odpověděli na otázku, která padla na začátku. Jak je možné že když cvičíte cítíte se dobře? Cvičením se posilují všechny systémy těla, samozřejmě i imunitní systém. Lidké tělo je nejúžanější výtvor přírody, umí se samo opravit, když dojde k poškození, umí se bránit proti virům a bakteríím. Chce po nás jen jedno abychom se o něho starali. Když ho správně používáme naučí se úplně všechno, poslouchá co po něm chceme a dokáže to udělat. Je však schopno také díky našemu lenošivému stylu života poroučet, pak je to clověk kdo poslouchá. Chodí s nemocným tělem a duší po doktotrech a hledá pomoc, kdy už pochopíte, že si pomoci můžete jen a jen sami? Po této přednášce jsem se ptala já, proč když všichni ví, že je pohyb tak užitečný pro lidské tělo, proboha všichni necvičí???

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *